РЕСУРС
Автор Название Ключевое слова год  Инвентар номер  
Есназаров М.А Тіршілік қауіпсіздігінің негіздері Алғы сөз, Тақырып бойынша тапсырмалар 2015 //001  
Жусипова Г.Т.  Ботаника Түсінік хат,Құзыреттіліктері  2015 //002  
Парманова Ж.Т. Биосфераның құрлымы мен эволюциясы Пререквизиттер,Пәннің құрылымы 2015 //003  
Парманова Ж.Т 12 жылдық білім беруде биологияны оқытудың негізі Мақсаты, Міндеті 2015 //004  
Сапарова Ж.И. Адам анатомиясы Жасуша, ұлпа туралы түсінік 2015 //005  
Сапарова Ж.И. Биологияға кіріспе Биологияның ғылым ретінде даму тарихы.  2015 //006  
Сапарова Ж.И. Адам физиологиясы Қозғыш ұлпалар физиологиясы,Ас қорыту физиологиясы 2015 //007  
Сапарова Ж.И. Адам және жануарлар  физиологиясы Физиология пәнi, мақсаты, зерттеу әдiстерi, даму кезеңдерi,  басқа ғылымдармен байланысы. 2015 //008  
Өмірзақ Т.  Жасөспірімдер физиологиясы мен мектеп гигиенасы Жасқа сай физиология және мектеп гигиенасы кіріспе лекция.  2016 //009  
Қабылбаева А.А  Жалпы химия Пәннің құрылымы, Оқу жоспарынан көшірме 2015 //010  
Ф.К.Тулепова Микробиология Жалпы микробиология пәні, оның зерттеу әдістері мен міндеттері 2015 //011  
Тулепова Ф.Қ. Биология пәнінен экскурсия ұйымдастыру Топсеруеннің бағыты,«Жануарлар» бөлімі бойынша топсеруен  2015 //012  
Парманова Ж. Т Кәсіби бағыттағы шет тілі Мазмұны, Тақырып,Бақылау сұрақтары. 2015 //013  
Өмірзақ Т. Генетика және селекция «Генетика және селекция» пәнiнiң мақсаты – генетика заңдылықтары мен тұқым қуалау принциптерін және олардың негіздерін, зерттеу жолдары мен оларды адамның өмірінде, шаруашылық кызметінде пайдалану туралы білімдерді қалыптастыру.  2014 //014  
Өмірзақ Т.  Биометрия  Биометрия пәні. Статистика туралы түсінік, оның маңызы қолдану аймағы.Биометрия арқылы шешілетін міндеттер.Биологияда мэліметтерді математикалық өндеудің маңызы. Негізгі ұгымдар.   Мәліметтерді жазу тәртіптері. Вариациялық қатар. Қисықтарды талдау. Биномдық қисық.   2015 //015  
Тулепова Ф.К.  Эволюциялық ілім  Эволюция ілімінің басты мақсаты- тірі дүние дамуының заңдылықтарын зерттеу. Қарапайым тірі заттардан бастап биосфераға дейінгі тірі материяның барлық өзгерісін органикалық эволюцияның сатылық күрделену арқылы пайда болғанын дәрістеу. 2015 //016  
Султанбаева Г.Қ. Биологияны оқыту әдістемесі Биологияны оқыту әдістемесі пәні- орта мектептегі биологияны оқыту мақсаттары мен міндеттерін және мектеп биология курсының мазмұнын, оқу-тәрбие үрдісін ұйымдастыру нысандарын анықтайды.   Биология оқыту әдістемесі пәнінің мақсаты: болашақ мамандырды жалпы білім беретін мектептерде биология сабақтарында оқу-тәрбие үдерісін қарқынды жүзеге асыруға дайындығын қамтамасыз ететін әдістемелік білім біліктер жүйесін дамыту болып табылады. 2015 //017  
Сұлтанбаева Г.Қ.   Орнитология Орнитология ғылымдарының қазіргі кездегі дамуы мен бүкіл адамзат өмірі үшін маңызы туралы түсінік қалыптастыру 2015 //018  
Тлегенова К.Б. Жаратылыстану негіздері   қазіргі заманғы жаратылыстану мен гуманитарлық ғылымының өзара байланысындағы социальды орны туралы түсінігін жеткізу және меңгерту.   2015 //019  
Жусипова Г.Т Биология курсы бойынша жүргізілетын зертханаларды ұйымдастыру  Студенттерде биология курсы бойынша зертханалық жұмыстарды ұйымдастыруға үйрету, өсімдіктердің анатомиялық және морфологиялық түсініктерін қалыптастыру 2015 //020  
  Цитология және гистология пәні Цитология пәнінің негізгі міндеті студенттерге клетка туралы теориялық білімін қалыптастыру. Гистологияны оқу барысында студенттер адам және жануарлар ағзаларының құрамындағы ұлпалар деңгейімен танысады. 2015 //021  
Сапарова Ж Биология Биология пәнін оқытудың негізгі мақсаты студенттерге биология ғылымының экспеиментті профильдегі бөлімдері-цитолгия және гистология генетика, өсімдіктер физиологиясы, адам және жануарлар физиологиясы, биофизика туралы негізгі түсініктерді қалыптастыру. 2015 //022  
Мамирова Н.А. Зоология жалпы орта білім беру мекемелерінде зоология курсынан алған білімдерін басқа ғылыми кітаптардан, оқулықтардан алған мағлұматтарын ұштастырып, интернет арқылы алған жаңа ақпараттарын саралайды. Сондықтан, студенттер кітапханаларда әдебиеттермен және интернетте жұмыс істей алуы қажет. 2015 //023  
Нугманова К.М. По дисциплине «Зоология»  изучая разновидности животных, освоить их особенности, цели и методы исследований. Организация исследовательских работ в республике Казахстан. Ознакомить с центрами, занимающихся исследованиями с животными, а также с достижениями в научной и практической зоологии Казахстана 2015 //024  
Бекбенова А.Р. Органикалық химия Органикалық химияның жетістіктері халық шаруашылығында кең қолданылады. Халық шаруашылығының барлық салалары органикалық химиямен тығыз байланысты. Өнеркәсіпте органикалық шикі заттарды өндеу арқылы алынған өнімдер, синтетикалық жолмен жасалған органикалық заттар өнеркәсіптің басқа салаларында, ауыл шаруашылығында, медицинада, тұрмыста көп мөлшерде қолданылады. 2015 //025  
Парманова Ж.Т. Қоршаған ортаны оқыту әдісі «Қоршаған ортаны оқыту»  – ғылыми педагогикалық пән. Ол болашақ бастауыш мектеп мұғалімдеріне “Дүниетану” пәнінен сабақ берудің теориялары мен әдістемесін және оқыту технологияларын үйретеді.  2015 //026  
Мамирова Н.А.                                                                             Сыныптан тыс жұмыстарды ұйымдастыру Биология пәнінен сыныптар тыс жұмыстар пәнінің мақсаты: болашақ мамандарды жалпы білім беретін мектептерде биология сабақтарында оқу-тәрбие үдерісін қарқынды жүзеге асыруға дайындығын қамтамасыз ететін әдістемелік білім біліктер жүйесін дамыту болып табылады.  2015 //027  
УмирзаковаА.А.   Тіршілік қауіпсіздігі негіздері Тіршілік қауіпсіздігі адамзат әрекетшілік саласының бірі болып табылады, сондай-ақ осы ұғымғы бір қатар аспектілер кіреді: саяси, әскери, заңдық, әлеуметтік, медициналық, ақпараттық, қаржы, ғылыми, халықаралық және т.б.  2015 //028  
Умирзакова А.А  Экологиялық білім беру және дуниетаным Студенттерді мектеп оқушыларының экологиялық білімі мен табиғатты қорғау жолындағы тәлім-тәрбиесін ұйымдастыру мен басқаруға, халық арасында экологиялық сауаттылықты жариялауға дайындау. 2015 //029  
Ж.И.Сапарова  Өсімдіктер, жануарлар және микроорганизмдер биоалуантүрлілігі Аталған пәнді оқытудың негізгі мақсаты – студенттерді қазіргі кездегі білім деңгейі мен ботаника және зоология ғылымдарының жетістіктерін ескере отырып, өсімдіктер мен жануарлардың өсуінің, дамуының және құрылысының негізгі заңдылықтарымен таныстыру.  2015 //030  
Халила А.Н. Жаратылыстану ғылымының экологиялық аспектілері Білімгерлерді мектеп оқушыларының экологиялық білімі мен табиғатты қорғау жолындағы тәлім-тәрбиесін ұйымдастыру мен басқаруға, халық арасында экологиялық сауаттылықты жариялауға дайындау. 2015 //031  
Ф.Қ. Тулепова Экологиядағы нормалау негіздері және сараптау Студенттерді нормалар мен ережелер жүйесімен, қоршаған ортаны қорғау, табиғи ресурстарды тиімді пайдалану, экологиялық қауіпсіздік жобалау жөніндегі нормативтік құжаттармен танысу, сонымен қатар экологиялық сараптама, аудит және ҚОӘБ (қоршаған ортаға тигізетін әсерлерді бағалау) сияқты экологиялық іс-әрекет түрлерімен таныстыру.   2015 //032  
Тулепова Ф.К. Биологиялық экология Биоэкология пәні: анықтамасы,мақсаты,міндеттері мен әдістері. Экологиялық білімдердің қысқаша тарихи очеркі. К.Рулье, Ч.Дарвин, Э.Геккель еңбектерінің классикалық экологияның қалыптастырудағы маңызы.  2015 //033  
Ф.К. Тулепова                                                                             Бүлінген экожүйелерді қалпына келтіру Бүлінген экожүйені қалпына келтіру дегеніміз – тірі (өсімдіктер әлемі мен жануарлар дүниесі) және өлі (топырақ,су ауа, жер қойнауы климат және т.б.) табиғатты қорғау тиімді пайдалану  және қалпына келтіру жөніндегі шаралар кешені. 2015 //034  
Умирзакова А.А Биогеохимия және экотоксикология Экотоксикологиялық зерттеулерді-қоршаған орта сапасының биоиндификациясын жүргізу, қоршаған ортаның улы заттармен ластауы дәрежесін анықтау, экожүйе жағдайы мен жекеленген организмдерге кері әсер ететін химиялық, физикалық және биологиялық факторлардың санын есептеу. 2015 //035  
Халила Ә.Н.     Әлеуметтік экология және тұрақты даму Әлеуметтік экология тіршілік иелерінің бір ғана түрінің Саналы адамның оның қоғамдық және шаруашылық дамуының әр түрлі кезеңдеріндегі табиғатпен жүйелі байланыстыратын зерттейтінін және жаратылыстану ғылымдарының адам экологиясы деп аталатын ауқымды тармағының бір бөлігі болып табылатыны білуі тиіс. 2015 //036  
Халила Ә.Н.  Экология және тұрақты даму Табиғатты қорғау қызметінде міндеттерді қоя білу мен экологиялық процестерге анализ жасай білу, биосфера дамуының заңдылықтары мен экологиялық тепе-теңдікті сақтау жағдайларын білу, экологиялық мәселелерді шешудегі тәжірибелер нәтижесін пайдалана білу. 2015 //037  
Ф.Қ. Тулепова Экологиялық білім беру Студенттерді мектеп оқушыларының экологиялық білімі мен табиғатты қорғау жолындағы тәлім-тәрбиесін ұйымдастыру мен басқаруға, халық арасында экологиялық сауаттылықты жариялауға дайындау. 2015 //038  
Умирзакова А.А. Әлемдік экология Жердің экологиялық проблемаларын және антропогенді әсерлерді ғаламдық деңгейде оқып үйрену. Курстың негізгі мақсаты студенттер дүниежүзіндегі экологиялық проблемаларды анықтап, табиғи жағдайлары және ресурстарымен, оларды қолданудың экологиялық аспектерімен, қоршаған ортаны қорғаудың халықаралық аспектілерімен, сирек кездесетін және жойылып бара жатқан флорасы мен фаунасын сақтап қалу мәселелерімен танысу. 2015 //039  
Умирзакова А.А Экология және тұрақты даму Экология және тұрақты даму пәнінің студенттерге табиғи орта мен тірі ағзалардың арасындағы байланыс заңдылықтарының негізін, тұтас биосфера мен экожүйелердің қызметінің принциптерін оқыту.  2015 //040  
Исабекова К.Б Химиялық экология Қазіргі таңда қоршаған ортада болып жатқан  химиялық өзгерістерді  оқытатын  бірнеше ғылыми пәндер бар.   Қоршаған ортадағы  химиялық үрдістер мен әрекеттесулердің  қоршаған ортаға  әсерін зерттеуХимиялық экология пәнінің  негізгі мақсаты.    2015 //041  
Парманова Ж.Т. Кәсіби бағдарланған шет тілі Шетел тілін оқытудың танымдық бағыты студентттің интеллектуалды және эмоционалды дамуын ынталандыруды, танымдық және коммуникативтік әрекет жасауға мүмкіндік беретін нақты когнитивтік тәсілдерін игеруді, әлеуметтік әрекеттік қабілеттілігін дамытуды талап етеді.  2015 //042  
Халила А.Н.  Экологиялық мониторинг  Пәнді оқытудың мақсаты – қоршаған ортаның сапалы мониторингін іске асырып, алынған ақпаратты түсіндіру үшін қажетті жан-жақты теориялық білімді меңгерген мамандарды дайындау болып табылады.  2015 //043  
Шыналиев А.А Органикалық мол.функ. туындылар химиясы Аналитикалық химия химиялық сапалық және сандық талдаудың теориясын қамтиды және аналитикалық реауцияларды теориялық түрде негіздеу үшін қажетті материалды беретін бейорганикалық химия курсына негізделеді. 2015 //044  
А.А Шыналиев Элементтер химиясы Химия зертханасындағы жұмыстардың көпшілігі улы, оталғыш, қопарғыш, күйдіргіш заттарды қолдану арқылы орындалатындықтан,  олармен жұмыс істеу өте қауіпті. Зертханада химиялық тәжірибелерді жүргізу кезінде мыгаларды есете сақтау қажет. 2015 //045  
Исабекова К.Б. Биохимия және бейорганикалық химия Биологиялық химия-тiрi ағзаның құрамына кiретiн химиялық табиғи заттардың құрылысын,  өзгерiсiн және тiрi материяда болатын химиялық реакцияларды зерттейтiн ғылым. 2015 //046  
Ермаханов М.Н.                           Бейорганикалық химияның теориялық негіздері Химияны оқытудың қазіргі заманғы технологияларының түрлері, мақсаттары, міндеттері жан-жақты ашылып, оқу-тәрбие процесінде оқытудың, білімнің, ғылымның және өндірістің интеграциялануы, ақпараттануы және т.т. – білім беру саласындағы мемлекеттік саясаттың негізгі принциптері 2015 //047  
Сапарова Ж.И. Бейорганикалық және органикалық заттар синтезі Бейорганикалық және органикалық заттар синтезі курсы болашақ химия мұғалімнің кәсіби даярлығын бекітеді, синтез жасау жүйесін жалпыланған түрде беру, студенттерді оларды нақтылау әдістерімен қаруландыру, әр түрлі ақпарат көздерімен жұмыс жүргізу үрдісінде өз бетінше білімін толықтыру дағдысына үйрету.  2015 //048  
Сапарова Ж.И. Кәсіби бағдарланған шет тілі Пәннің негізгі мақсаты мен міндеті – түпнұсқада берілген ғылыми-техникалық мәтінді оңтайлы оқу дағдысын қалыптастыруда, мәтінге талдау жасау ептілігін егжей-тегжейлі түсініп, ақпаратты бір жүйеге келтіруді және мамандығына сай келетін әдебиетті екі жақты дұрыс аудара білуде, сонымен қатар мәтінге аңдатпа мен оның қысқаша мазмұнын жазу дағдысын қалыптастыру болып табылады. 2015 //049  
Шыналиев А.А Химиялық технология Бейорганикалық, органикалық, аналитикалық, физикалық, коллоидты химиялар, жоғары молекулалық қосылыстар химиясы, химиялық синтез және математика, физика және т.б. 2014 //050  
Ермаханов М.Н. Электрохимия «Электрохимия» курсының басты  мақсаты – болашақ  химиктермен химия  оқытушыларын  электрохимиялық  зерттеу  және талдау  әдістерін  игерумен  қатар,  электрохимия  қоладаныс  тауып  жатқан  өндіріс салаларымен жете таныстыстыру, олардың электрохимия пәні бойынша дайындық  арттыру  болып  табылады. 2015 //051  
Қабылбаева А.А Химиядан инновациялык технологиялар Химияны оқытудың қазіргі заманғы технологияларының түрлері, мақсаттары, міндеттері жан-жақты ашылып, оқу-тәрбие процесінде оқытудың, білімнің, ғылымның және өндірістің интеграциялануы, ақпараттануы және т.т. – білім беру саласындағы мемлекеттік саясаттың негізгі принциптері. 2015 //052  
Есеркепова З.А Возрастная физиология и школьная гигиена . Возрастная физиология и школьная гигиена – как элементы системы педагогических наук. Цель и задачи преподавания  возрастной физиологии и школьной гигиены. Объект и методы исследования 2015 //053  
Шыналиев А.А Аналитикалық химия  Сапалық талдау барысында аналитикалық реакциялардың сезімталдығын, арнайылығын, сұйылту шегін анықтау, катиондарды қышқылдық-негіздік, сульфидтік және аммиактық-фосфаттық жүйелер бойынша топтарға жіктеуді, сандық талдауда гравиметрия, титриметрия, талдадудың электрохимиялық, эмиссиялық әдістерін игеру студенттер үшін пәнді игеру барысында міндет болып табылады. 2015 //054  
Найзабеков А Спорттың таңдаған түрінен спорттың жаттығу процесін басқару Дене шынықтыру мен спорт маманы еңбегінін әлеуметтік маңыздарын ашу. Кәсіби кызметінің кұрылымы, мазмұны мен сипаты туралы жалпы және терең түсінік беру. 2015 //055  
Найзабеков А Анатомия,спорттық морфология негіздері Анатомия ғылым, әрі дәрістендіру пәні ретінде адамның дене құрылысын оқып үйрену үшін биология, антропология, физика, экология, т.б. жануарлардың өсімдіктердің өсіп дамуы, өмірге бейімделу жеке және тарихи даму процесіндегі атқаратын қызмет білімдерге байланысты 2015 //056  
Егізбаева Ж.А Математикалық   модельдеу Орта мәндер. Орта арифметикалық сан, орта гармониялы сан, орта квадраттық сан, орта куб саны, орта геометриялы сан. Вариация көрсеткіштері. Вариация амплитудасы, дисперсия және оның қасиеттері, орта квадраттық ауытқушылық, вариация коэффициенты, нормалаушы ауытқушылық. 2016 //057  
Абишова Г.Б. Функциональдық және логикалық бағдарламалау Функциональдық және логикалық бағдарламалау»  пәнінің  мазмұны студенттерге  бағдарламалауда процедуралық әдістен басқа, оның өкілдері Бейсик, Паскаль, Си   сияқты жоғары дәрежелі әмбебап тілдермен қатар, тағы екі бағыт  –  функционалдық (қызметтік) және логикалық бағдарламалау жатады.  2016 //058  
Шәдібекова Ж.Т.  Компьютерлік графика Берілген курсттың мақсаты алынған әдістер бойынша студенттермен теориалық және практикалық дайындықтарды өткізу және қазіргі автоматтандырылған жоба жүйесінің қолдану жолдарын студенттерге үйрету. 2015 //059