РЕСУРС
Дене шынықтыру, БӘД

6B01404 ДЕНЕ ШЫНЫҚТЫРУ

6В01401 Бастапқы әскери даярлық мұғалімдерін даярлау