Әбдуәлиұлы Б. Т.Жанұзақов және қазақ ономастикасының мәселелері. Монография

Әбдуәлиұлы Б. Ә13 Қазақ антропонимжасамы (монография)

Спатай А.О. Үздіксіз білім беруде педагогтердің ағылшын тілін меңгеруге даярлығын зерттеу монография

Костангельдинова А.А. Интеграция математики и информатики в реализации воспитательноразвивающих функций в школе Монография

Мамыкова Р Интродукция лекарственных растений в предгорной зоне юга Казахстана. Монография

Дүйсенов Н.Ж. Компьютерлік желілердің өнімділігін арттыру үшін криптожүйелердің алгоритмдері мен тәсілдерін зерттеу және жобалау. Монография

Маханова Ж.К.Семантический анализ русского, английского, казахского языков в лингвокультурологическом, историко-типологическом, психолингвисти-ческом аспектах.Монография

«ОРТАЛЫҚ АЗИЯ ЖОҒАРЫ БІЛІМ КЕҢІСТІГІ: ЫНТЫМАҚТАСТЫҚТЫҢ МАҚСАТТАРЫ МЕН ПЕРСПЕКТИВАЛАРЫ»

«БІЛІМ ЖӘНЕ КӘСІБИ ДАҒДЫЛАР- ҚАЗІРГІ ЗАМАНҒЫ БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІНІҢ НЕГІЗГІ БАҒДАРЛАРЫ»

«Орталық Азияның жоғары білім беру аймағы: аймақтық ынтымақтастық, ұлттық реформалар» атты халықаралық ғылыми тәжірибелік конференциясы 2-ТОМ

«ОРТАЛЫҚ АЗИЯ ЖОҒАРЫ БІЛІМ КЕҢІСТІГІ:ЫНТЫМАҚТАСТЫҚТЫҢ МАҚСАТТАРЫ МЕН ПЕРСПЕКТИВАЛАРЫ» VІІ ТОМ

«ОРТАЛЫҚ АЗИЯ ЖОҒАРЫ БІЛІМ КЕҢІСТІГІ:ЫНТЫМАҚТАСТЫҚТЫҢ МАҚСАТТАРЫ МЕН ПЕРСПЕКТИВАЛАРЫ» VІ ТОМ

«ОРТАЛЫҚ АЗИЯ ЖОҒАРЫ БІЛІМ КЕҢІСТІГІ:ЫНТЫМАҚТАСТЫҚТЫҢ МАҚСАТТАРЫ МЕН ПЕРСПЕКТИВАЛАРЫ» V ТОМ

«ОРТАЛЫҚ АЗИЯ ЖОҒАРЫ БІЛІМ КЕҢІСТІГІ:ЫНТЫМАҚТАСТЫҚТЫҢ МАҚСАТТАРЫ МЕН ПЕРСПЕКТИВАЛАРЫ» ІV ТОМ

«ОРТАЛЫҚ АЗИЯ ЖОҒАРЫ БІЛІМ КЕҢІСТІГІ:ЫНТЫМАҚТАСТЫҚТЫҢ МАҚСАТТАРЫ МЕН ПЕРСПЕКТИВАЛАРЫ» IIІ ТОМ

«ОРТАЛЫҚ АЗИЯ ЖОҒАРЫ БІЛІМ КЕҢІСТІГІ:ЫНТЫМАҚТАСТЫҚТЫҢ МАҚСАТТАРЫ МЕН ПЕРСПЕКТИВАЛАРЫ» ІI ТОМ

«ОРТАЛЫҚ АЗИЯ ЖОҒАРЫ БІЛІМ КЕҢІСТІГІ:ЫНТЫМАҚТАСТЫҚТЫҢ МАҚСАТТАРЫ МЕН ПЕРСПЕКТИВАЛАРЫ» І ТОМ

Жоғары білім берудің Орталық Азия кеңістігі: аймақтық ынтымақтастық, ұлттық реформалар ІI-ТОМ

Жоғары білім берудің Орталық Азия кеңістігі: аймақтық ынтымақтастық, ұлттық реформалар І-ТОМ

«БІЛІМ ЖӘНЕ КӘСІБИ ДАҒДЫЛАР – ҚАЗІРГІ ЗАМАНҒЫ БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІНІҢ НЕГІЗГІ БАҒДАРЛАРЫ» I том

«БІЛІМ ЖӘНЕ КӘСІБИ ДАҒДЫЛАР – ҚАЗІРГІ ЗАМАНҒЫ БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІНІҢ НЕГІЗГІ БАҒДАРЛАРЫ» ІI ТОМ–2

«БІЛІМ ЖӘНЕ КӘСІБИ ДАҒДЫЛАР – ҚАЗІРГІ ЗАМАНҒЫ БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІНІҢ НЕГІЗГІ БАҒДАРЛАРЫ» ІІІ ТОМ–3

«БІЛІМ ЖӘНЕ КӘСІБИ ДАҒДЫЛАР – ҚАЗІРГІ ЗАМАНҒЫ БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІНІҢ НЕГІЗГІ БАҒДАРЛАРЫ» IV ТОМ–3

«БІЛІМ ЖӘНЕ КӘСІБИ ДАҒДЫЛАР – ҚАЗІРГІ ЗАМАНҒЫ БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІНІҢ НЕГІЗГІ БАҒДАРЛАРЫ» ІV ТОМ-4

«БІЛІМ ЖӘНЕ КӘСІБИ ДАҒДЫЛАР – ҚАЗІРГІ ЗАМАНҒЫ БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІНІҢ НЕГІЗГІ БАҒДАРЛАРЫ» V ТОМ–2

«БІЛІМ ЖӘНЕ КӘСІБИ ДАҒДЫЛАР – ҚАЗІРГІ ЗАМАНҒЫ БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІНІҢ НЕГІЗГІ БАҒДАРЛАРЫ» ІV ТОМ-4

«БІЛІМ ЖӘНЕ КӘСІБИ ДАҒДЫЛАР – ҚАЗІРГІ ЗАМАНҒЫ БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІНІҢ НЕГІЗГІ БАҒДАРЛАРЫ» V ТОМ–2

Ғылыми тәжірибелік конференция еңбектері ІІ том

Ғылыми тәжірибелік конференция еңбектері ІІІ том

Ғылыми тәжірибелік конференция еңбектері ІV том

Ғылыми тәжірибелік конференция еңбектері V том

Ғылыми тәжірибелік конференция еңбектері VI том

Ғылыми тәжірибелік конференция еңбектері VII том

ЖАРАТЫЛЫСТАНУ ЖӘНЕ ПЕДАГОГИКА ҒЫЛЫМДАРЫ I-Том

ЖАРАТЫЛЫСТАНУ ЖӘНЕ ПЕДАГОГИКА ҒЫЛЫМДАРЫ II-Том

ЖАРАТЫЛЫСТАНУ ЖӘНЕ ПЕДАГОГИКА ҒЫЛЫМДАРЫ III-Том

ЖАРАТЫЛЫСТАНУ ЖӘНЕ ПЕДАГОГИКА ҒЫЛЫМДАРЫ IV-Том

ЖАРАТЫЛЫСТАНУ ЖӘНЕ ПЕДАГОГИКА ҒЫЛЫМДАРЫ V-Том

«ҒЫЛЫМ, БІЛІМ ЖӘНЕ МӘДЕНИЕТ: ЖАҺАНДЫҚ ТЕНДЕНЦИЯЛАР ЖӘНЕ АЙМАҚТЫҚ АСПЕКТІЛЕР » АТТЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ – ПРАКТИКАЛЫҚ КОНФЕРЕНЦИЯНЫҢ ЕҢБЕКТЕРІ

«ҒЫЛЫМ, БІЛІМ ЖӘНЕ МӘДЕНИЕТ: ЖАҺАНДЫҚ ТЕНДЕНЦИЯЛАР ЖӘНЕ АЙМАҚТЫҚ АСПЕКТІЛЕР » АТТЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ – ПРАКТИКАЛЫҚ КОНФЕРЕНЦИЯНЫҢ ЕҢБЕКТЕРІ II-том

«КОВИД-19 МӘСЕЛЕСІНДЕГІ ИНКЛЮЗИВТІ ТУРБУЛЕНТТІК ӨСІМНІҢ МӘНІ» АТТЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ –
ПРАКТИКАЛЫҚ ДӨҢГЕЛЕК ҮСТЕЛДІҢ ЕҢБЕКТЕРІ

Ы. АЛТЫНСАРИННІҢ 180-ЖЫЛДЫҒЫНА АРНАЛҒАН «ҚАЗАҚ ХАЛЫҚЫНЫҢ ҰЛЫ ҰСТАЗЫ ЖӘНЕ ЗАМАНАУИ БІЛІМ» АТТЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ-ТӘЖІРИБЕЛІК КОНФЕРЕНЦИЯСЫНЫҢ ЕҢБЕКТЕРІ

Ы. АЛТЫНСАРИННІҢ 180-ЖЫЛДЫҒЫНА АРНАЛҒАН «ҚАЗАҚ ХАЛЫҚЫНЫҢ ҰЛЫ ҰСТАЗЫ ЖӘНЕ ЗАМАНАУИ БІЛІМ» АТТЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ-ТӘЖІРИБЕЛІК КОНФЕРЕНЦИЯСЫНЫҢ ЕҢБЕКТЕРІ II-ТОМ