2021 жылы 2 наурызда екі жоғары оқу орны Халықаралық Гуманитарлық-Техникалық университетті және Мардан Сапарбаев  институты біріктірілуі арқылы   Орталық Азия Инновациялық Университеті құрылды.

        Бүгінгі ұлттың бәсекеге қабілеттілігі оның білім деңгейіне байланысты. «Кітап адамды жан-жақты дамытады, ой-өресін кеңейтеді» дегендей университеттің кітапхана қызметкерлері де профессор -оқытушылар құрамына, білімгерлерге, магистранттарға, өздеріне қажетті ақпаратты сапалы  ажырата алуларына көмектесіп, кітапқа деген құрметі мен сүйіспеншілігін қалыптастыруда.

         Университет кітапханасының жалпы көлемі -633 шаршы метрді құрайды: 3 оқу залы, 2 кітап сақтау қоры, 5 электронды оқу залы бар.

         Бүгінгі күнге университеттің кітапхана қорында 681983 дана  оқулықтар  мен ғылыми басылымдар;оның 501427 данасы мемлекеттік тілде,  7866 дана оқу-әдістемелік және 21367 дана бірлікте электронды ресурстар қоры бар.

         Кітапхана сайты  https://lib-caiu.kz/ кітапханадағы электрондық каталогтарға және ақпараттық ресурстарға қол жеткізу мақсатымен ұйымдастырылған бірыңғай ақпараттық жүйе болып табылады.

   Кітапхананың стратегиялық басымдықтары:

  • кітап қорын толықтыру және олардың сақталымын қамтамасыз ету;

  • сапалы кітапханалық-ақпараттық қызмет көрсету;

  • жаңа ақпараттық технологияларды енгізу және дамыту;

  • шетелдік және республикалық ЖОО мен ғылыми орталықтарының электрондық кітапханалар арқылы алдыңғы қатарлы унисерситеттердің білім беру ресурстарын пайдалануға білім алушыларға мүмкіндік жасау.